1. - Mýtus a epos

Goto down

1. - Mýtus a epos

Příspěvek  Vidla za Fri Apr 23, 2010 11:17 am

avatar
Vidla

Poèet pøíspìvkù : 5
Join date : 17. 04. 10

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Puvodni zpracovane tema k Tercine prezentaci :-)

Příspěvek  Vidla za Fri Apr 23, 2010 11:30 am

MÝTUS
-z řeckého mythos=vyprávění
-o historii bohů, vzniku a povaze světa a o jiných přírodních a sociálních reáliích
-náboženské prvky + zárodky budoucích věd
-příznačný pro kultury s nedostatečnou diferenciací společenského vědomí
-funkce:
-zprostředkovat výklad světa v rámci jedné kultury
-vytvořit model chování uvnitř kultury
-tak zajistit stabilitu kultury
} spojuje jedince uvnitř dané kultury
-poznávací hodnota-shrnuje zkušenosti dané kultury
-stav poznání – soubor jasně daných poznatků
-záleží na celistvosti pohledu
-neuznává jiné vysvětlení jako stejně platné
-historicky-různé mýty splývají ve větší celky, podřízené jednomu organizačnímu pořádku=mytologie
-literatura:
-prodloužení m. vyprávění
-přiblížení-nadčasové a obecné otázky
-evropská kultura-význam řecká mytologie
-romantismus-obrácení pozornosti k národním mytologiím
-přenesený význam- produkt poznávacího nebo interpretačního procesu, který ulpívá na povrchu jevů a nejde k jejich detailům –výklad, systematizace, hodnocení reality

EPOS
-z řeckého epos=slovo, řeč pověst
-rozměrná epická veršovaná skladba
-pomalý tok děje
-zalíbení v epizodách a figurách
EPIZODA
-vedlejší děj
-vložený v románu, eposu či dramatu
-často plní funkci retardační (dobrodružné romány)
-motivicky a významově rozšiřuje (Homéros-Odysseia) --epická šíře
FIGURA
-výrazové prostředky poetiky a rétoriky
-odchylky od norem běžně používaného jazyka
-funkce okrasná či expresivní
-výskyt básnických přívlastku =epiteton
EPITETON
-antická literatura:
Epiteta constans
= stálý básnická přílastek
-tradiční, ustálené, stereotypně se opakující dvojice
-příznačné pro homérské eposy
Epiteta ornans
=básnický přívlastek ozdobný
-neutrální dobově konvenční výrazy
oba-formální rytmicko-syntaktické prostředky
-vytvářejí tzv. epickou šíři

a) hrdinský epos
-bájeslocí starověkých národů
-neznámý popřípadě mytický autor
Epos o Gilgamešovi (3.tisíciletí př.n.l)
Homérova Ílias a Odysseia (8.století př.n.l)
francouzská Písenˇ o Rolandovi (9.stol.)
španělská Písenˇ o Cidovi (pol. 2. stol.)
německá Písenˇ o Nibelunzích (poč. 13.stol.)

b) dvorský nebo rytířský eops
-prostředí evropské vysoké šlechty
-látky cizí-keltské (Tristan), antické (Alexandr), orientální
-idealizované rytířství poznamenané křesťanstvím
c) romantické e.
-rozpadem velkých eposů + emocionální líčení (Aristov –Zuřivý Roland)
d) duchovní
-biblické náměty a ideologie (Dante- Božská komedie, Milton- Ztracený ráj)
e) idylický
-protiklad k hrdinským,
-přírodní prostotou naplněný venkovský život
f) komický a zvířecí e.
-nesourodé míšení vysokého a nízkého

EPITETON
-antická literatura:
Epiteta constans
= stálý básnická přílastek
-tradiční, ustálené, stereotypně se opakující dvojice
-příznačné pro homérské eposy
Epiteta ornans
=básnický přívlastek ozdobný
-neutrální dobově konvenční výrazy
oba-formální rytmicko-syntaktické prostředky
-vytvářejí tzv. epickou šíři


HEXAMETR
-antický verš skládající se ze šesti meter, metrických jednotek nižšího řádu
-v latině i řečtině- omezení výběru slov
-díla extrémně vzdálená hovorové řeči, umělý, plný archaismů
-v podstatě jediný verš staré řecké i latinské epiky
avatar
Vidla

Poèet pøíspìvkù : 5
Join date : 17. 04. 10

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru