Avangarda + Moderní směry

Goto down

Avangarda + Moderní směry

Příspěvek  Admin za Mon Jan 04, 2010 8:55 pm

Avantgarda – z francouzštiny Předvoj

- Kulturní a umělecký směr 1 poloviny 20 století
- členové nebo skupiny byli nějakým způsobem ve svém oboru průkopníci
- etapa v kultutním vývoji moderního umění (nebo jeho poslední vývojová fáze)
- spojena s předešlou etapou (Moderna) antitradicionalismem a revoltou
- po avantgardě následuje postmoderna
- za počátek (ideologický i praktický) se dá označit poválečné curyšské dada a sovětské revoluční umění

Hlavní znaky:
- Odmítání sociální nespravedlnosti
- Z toho plyne příklon k extrémistickým hnutím (komunismus, anarchismus i fašismus), kolektisismus (spojování do spolků, klubů atd.)
- Experimentování, hledání nových obsahů a forem

- vznik je obdobím první světové války (krach evropských humanitárních ideálů)
- vliv má také Velká Říjnová revoluce (1917) a její ideály
- bouřlivý rozvoj techniky (obecná vidina světa budoucnosti ovládaného stroji) – ideály utopie
- věřili v to že stroje změní biologickou podstatu člověka a také že úplně změní společnost a její vztahy
- vystřízlivění z této myšlenky přinesla Hospodářská Krize
- je velice různorodá (Inspirovalo se jak novými vědeckými objevy, technickými vynálezy a materiály, tak euforickou atmosférou, životním rytmem a novými formami velkoměstského života: filmem, jazzem, sportem, moderními dopravními prostředky, automobily, letadly, transatlantiky, ale i exotikou dalekých krajů a zámořských cest. Avšak většinu těchto podnětů přijímalo v radikální utopické perspektivě.)

Abstraktivismus

-modernistický umělecký směr, který klade důraz na abstraktní, iracionální prvky a na formální výdobytky v uměleckém utváření skutečnosti
Dadaismus

-původ slova dada: 1) beze smyslu 2) ano ano (Tzara) 3) dada – dětský houpací kůň/zábava
-avantgardní umělecký směr
-po expresionismu
-vznikl jako revolta skupiny umělců proti válečným hrůzám (1916 vznik ve Švýcarsku v kabaretu Voltaire skupinou umělců – poté se šířil dál)
-prostředek jak vyjádřit zmatení, strach a hrůzu z války
-zároveň však nehledalo východiska (východiskem byl nesmysl) – sklouzlo skoro až k nihilismu
-Charakteristické znaky:
- záměrná nesmyslnost
-odmítnutí standardů tehdejšího umění
-propagace totální anarchie v životě a kultuře
-absolutní volnost tvorby
-dada vyžadovalo zrušení všech literárních konvencí
-umění zbavené sociální funkce
-destrukce jazyka
-podle dadaistů bylo dada přesným opakem uměleckého směru (nezabývá se estetikou, díla beze smyslu – výklad byl jen a jen na divákovi, tehdy se umění snažilo dělat dojem – dada uráželo)
-po roce 1924 začalo dada plynule přecházet do surrealismu
-Tzara

Expresionismus

-evropský umělecký směr
-vznikl jako prtoiklat impresionismu a naturalismu (tzn. Odmítlumění zobrazující zkutečnost snažilo se vše zprostředkovat pomocí dojmů)
- uměleckým cílem bylo vyjádřit vlastní požitky a pocity
-pro zvýšení efektu často využívána deformace reality
-cílem bylo bylo zavrhnout atavismy (znaky) 19stol (romantismus, akademismus) a později reagovat na civilizační krizi po 1. světové válce
- po nástuu nacismu byl označen za degenerovaný směr a v protikladu s idealem čisté rasy se stala díla součástí výstavy Zvrhlého umění
-vzikl kolem roku 1880 a hlavní rozkvět zažil po 1. SV
-hlavně v německu, kde využívalo poválečné situace společnosti poražené země
-po roce 25 vliv klesá a s nástupem AH je zakazáno
- staví se proti měšťáctkému způsobu života
-deformace reality a zvýrazňování vlastních pocitů
-T.S.Eliot, Kafka

Futurismus

-vznik r. 1909 uveřejněním futuristického manifestu básníkem Filippem Tommasem Mariettim
- V tomto manifestu Marinetti shrnul program futurismu do několika základních bodů : krása neklidu, rychlosti a boje poezie odvahy a revolty. Prakticky zde prezentovali triumf člověka nad přírodou. Kolem roku 1910 vydali svůj manifest i malíři a 1912 architekti
-umělecký směr který odmítal všechny dosavadní kulturní a umělecké hodnoty
-odmítal veškerou tradici
-cílem bylo ukázat moderní dobu, kterou chválili
-námětem byla často technika – zájem o rychlost (zkratkovitostí a změna básnických rytmů)
-teorie osvobozených slov – slova nebo hlásky byly vytáhnuta z kontextu a skládala se bez ohledu na logické vazby nebo syntax
- Poesia Pentagrammata, kterou napsal Francesca Canguilla - kde zasazoval osvobozená slova a slabiky do notové osnovy a místo interpunkce používal hudební znaménka.
-byl nacionální
-schvaloval válku jako prostředek k očištění od nešvarů (tj. všeho starého)
-populární byl především v Rusku a Itálii
-ideologicky byl nejednotný – psotupně se k němu připojovali prakticky všechny levicové skupiny
-1924 se futurismus přihlásil k fašismus
-lze říci že jeho myšlenky přežívají dodnes v cyberpunku

Marinetti –Ital, Majakovskij – Rus
Kubismus

-umělecké hnutí které je výjimečné ím, že předmět nezobrazuje objekt z jednoho úhlu ale z několika současně
-předměty rozkládal na nejjednodušší geometrické tvary, které potom skládal do obrazu – zdá se že pohlížíme z několika úhlů
-ovlivňoval mnoho směru včetně futurismu a expresionismu
-zakladatelé P. Piccaso a Georges Braque – ovlivněni Cézannem a africkým uměním
-literaturu kubismus příliš neoslovil
-pro kubistické básně není důležitý význam ani melodičnost ale vytvoření obrazu
-byli netradiční ve svém tvaru, často slova tvořili obrazce související s básní

Funkcionalismus

- Pro funkcionalistickou architekturu jsou typické účelové budovy jednoduchých tvarů. Používají se v ní převážně nové materiály (např. šarlatové cihly, železo nebo beton).
Architektura, jak tvrdí Adolf Loos (jeden z předních představitelů funkcionalismu v Českých zemích), nepatří mezi umění, což ale neznamená, že nemá splňovat estetické ideály. Obdobně Le Corbusier představil funkcionalismus ve svém díle jako novou formu, která se dokázala oprostit od mnohé okázalosti a kultu strojené estetiky přetrvávající ještě počátkem 20. let 20. století. Přeplácanost a zbytečná komplikovanost byla elegantně nahrazena geometrickou čistotou tvarů. Obdobně jako Adolf Loos označil ornament za zločin, Le Corbusier říká: „dekorace je smyslné a primitivní povahy, stejně jako barva, a hodí se toliko pro nižší třídy, sedláky a divochy.“
Surrealismus

-umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli a zdůrazňuje podvědomí
-surrealismus byl také životním stylem
-poporvé byl termín surrealismus užit G. Apollinairem který vytvořil jakousi absolutní realitu – nadrealitu (Prsy Thirésiovy)
-navazoval na dadaismus
-stejně jako dada je negativní odpovědí na 1 SV ale je daleko širší a měl positivnější odpověď, že svět může být změněn na místo lásky, svobody a poezie
-na rozdíl od dada byl schopen odpovědět na otázky (sociální, filosofické …) a problémy své doby
-1924 Nadré Breton vydal Surrealistický Manifest
-časopis La Révolution Surrealist kde dostávali prostor surrealističtí umělci
-Breton surrealismus popsal jako neřízený proud asociací – tedy umělec se měl při tvoření ponořit sám do sebe a jen zaznamenávat duševní stavy bez jakékoliv rozumové kontroly nebo záměru (drogy)
-pozdeji surrealisté pocítili nutnost vyjádřit se k politickému dění a řádu
-vystoupili proti kolonizaci
-od této chvíle se surrealismus kloní k levici a dovede ho až k obdiv SSSR
-postpně se stává velmi ideologickým – druhý manifest Srrealismu
-převážne se vše odehrávalo ve francii
-v česku skupina pod velením V. Nezvala a Karel Teige – tvoří dodnes
-směr oslabuje nástup fašismu
Surrealistická literatura se také snažila být jen přepisem podvědomí, což nutí pozdějšího čtenáře se představit stav v jakém byl spisovatel, protože jinak je dílo nesrozumitelné. Jejich básně se ve většině případech nerýmují.

Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 5
Join date : 14. 12. 09

Zobrazit informace o autorovi http://maturita.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru