14 - Utopie a antiutopie

Goto down

14 - Utopie a antiutopie

Příspěvek  otecfura za Mon Apr 26, 2010 6:06 pm

(14) Utopie a antiutopie
- začátek u Platóna – rozdělení společnosti na tři třídy (viz zápisky z prezentace)
- potlačení osobního vlastnictví
- válečníci a vládci nesmí vlastnit ani rodinu
- pouze rolníci mohli držet obec při životě reprodukčním cyklem
- 3 krát mu to nevyšlo → doufal v pozdější úspěch

Utopie – z řeckého ou-topos – žádné místo
Nebo také ze slova eu-topos – dobré místo
- představa o určité ideální organizaci společnosti
o o uspořádání, normách, hodnotách a zákonech
o
- Platónská utopie (podle Ústavy)
o Tři nerovné stavy
 Nejnižší jsou rolníci, řemeslníci, obchodníci – produkují materiální statky
 Střední jsou bojovníci, ochránci státu, kteří dbají o vnitřní a vnější bezpečnost státu
 Nejvyšší – vládnoucí – filosofové, kteří se znalostí ideje dobra řídí společnost
- „Je-li v obci ve vážnosti bohatství a boháči, ztrácí z vážnosti ctnost a lidé dobří.“
- soukromé vlastnictví je zdroj svárů a Platón se je snaží potlačit
- Občané nesmějí vlastnit ani zlato, ani stříbro, ani peníze – peníze platí pouze v hranicích obce
- Bojovníci a filosofové nesmějí vlastnit nic (ani rodinu)
- Výchova, morálka a kulturní život jsou podřízeny přísným regulím
- Zájem jednotlivce ustupuje zájmu kolektivu
- Platón se pokoušel třikrát za svůj život prosadit toto zřízení a třikrát neuspěl
o 1) Nejdříve byl prodat Dionýsem I. do otroctví
o 2) poté Dionýsův syn nechtěl o něčem takovém ani slyšet
o 3) Platónův žák Dión se dostal k moci a chtěl realizovat Platónovy myšlenky – Platón se za ním vydal, ale Dión byl zavražděn svými politickými odpůrci

- Platón zjistil, že vládce, který by realizoval jeho návrhy, nelze nalézt – v tehdejších podmínkách prakticky neuskutečnitelné

- Euhémer – Posvátný zápis
- spis ze 4. století – Platonskou utopii toho, jak by se mělo žít, dostalo konkrétní vizi → umístění na ostrov
- další nakopnutí myšlenek bylo objevnými cestami od 15. století → nové ostrovy, nové světy, nové lidi
- Thomas More – Utopie (1516)
- reagoval tím na současný stav v Anglii; nejvíc ho štvalo vyvlastňování půdy pro ovce a politický systém
- obyčejní rolníci přicházeli o úrodu → museli se proto živit jako žebráci, aby se uživili, když jim ubírali půdu pro obce
- popis ostrova
- převzetí a poupravení platonských idejí, trošku předěláni do beletrie
- námořník v pubu kecá o tom, jak je úžasný život na ostrově Utopia
- ostrvo je nejlepší → ideální
- potlačení osobního vlastnictví
- vládne tam jeden panovník, ale je to spíše zástupce ostrova (podobnost s lidovými výbory a s řeckými archonty, resp. s umírněnými tyrany)
- sifogranti se nesmí bavit vzájemně spolu o politice, pouze s rodinou a kolektivně → jinak smrt
- nepříjmají tam moc cizince → fyzická vize ostrova, který je opevněn skalisky včetně přístavu), v nichž cestu nalezne je původní obyvatel Utopie
- povinnost pro každého obyvatele pracovat dva roky na venkově
- potlačení zlata, aby uznávali i obyčejné kovy; zlato nosí jen malé děti a otroci ho mají jako pouta, aby bylo jasné, že je to špatné
- zahraniční návštěva oděná ve zlatých rouchách byla zesměšněna, neboť byli oblečeni jako malé děti
- pro cestování uvnitř ostrova musí obyvatel dostat povolení
- ideální rozložení a chování společnosti je zaručeno potlačením svobody jedince
- mezi beletrií a filozofií
- utopisti neválčí, raději uplácejí, aby ušetřili životy

Thomasso Campanella – Sluneční stát (16. století)
- sluneční stát – komunistická utopie
 inspirován Platonem i Morem
 není to ostrov, ale město obehnáno sedmi zdmi
 i charakter vzdělávací – ohromná encyklopedie
 Ve svém díle Campanella na základě konfrontací velmi kritizuje evropské způsoby života, například dědičnost trůnu, nevzdělanost panovníků, sociální nedostatky, špatnou hygienu a církevní praktiky. Velký důraz je také kladen na astrologii, která hrála v Campanellově životě velmi důležitou roli.
 hlavní vládce a nejvyšší kněz – Metafyzik/Slunce tři podvládci – Láska, Moc a Moudrost
 literárně ne tak hodnotný jako Morova Utopie

- utopie může stát vždy na něčem jiném – příroda, věda,… → myšlenky jsou ale vždy stejné
- utopie stále mění své místo – ostrvo, Měsíc, město → pokud se někdo usídlí natrvalo, bude to znamenat její konec

Francis Bacon – Nová Atlantis
 věda musí vycházet ze skutečných lidských potřeb
 nová Atlantis – nedokončená
 první část – popis života obyvatel – obdobné jako předchozí utopie
 Společnost domu Šalamounova
 konstruují různé nástroje a mechanismy
 uměle vyvolávají přírodní jevy – poručíme větru dešti
 pokusy
 ostrov je jedna velká laboratoř
 shromažďují se zde všechny vědomosti světa

Nová Atlantis
Dále Otec popisuje různé laboratoře, které sahají až pět kilometrů pod zem a observatoře, které dosahují výšky čtyř kilometrů. Vědci na ostrově jsou výteční chemici, úspěšní lékaři, dovedou využít síly větru, konají anatomické pokusy na zvířatech, jsou obratní inženýři; mají výtečné matematické, optické a mechanické přístroje, dalekohledy, mikroskopy, znají akustiku čtvrttónové hudby, sestrojují podmořské čluny; zajímají se o složení půdy, dovedou pěstovat nové druhy ovoce.

století páry – 19. století
 Saint-Simon
 Fourier
 Owen

 chtějí osvobodit celé lidstvo
 nejsou zastupitelé proletariátu

 Ženevské listy – Saint Simon
 1803
 Nejlepší společenské zřízení vede k největšímu pokroku vědy a civilizace
 věda a průmysl vládne
 nositeli pokroku jsou průmyslníci
 dělníci, bankéři, umělci, vědci, továrníci

 Charles Fourier
 1722 – 1837
 vytváří historii lidstva její vývoj zahrnující minulost, přítomnost i budoucnost s deseti tisíci let dopředu
 fantastické obrazy a podivínské výmysly
 vzestupná a sestupná etapa
 čtyři vývojové stupně společnosti (dosavadní)
 divošství, barbarství, patriarchát, civilizace
 budoucnost – amfiharmonické období – trvající 8000 let – plné štěstí
 poté úpadek, průchod všemi již prožitými etapami a nakonec „smrt“ Země
 rozptýlení do mléčné dráhy po jejím zastavení
 Tvoří Falangy – organizovaná uprostřed přírody, výrobní a spotřební spolek, jehož členové žijí v ohromné budově pro 1600 až 2000 lidí (falanstéra)
 Fourier se pokusil o vytvoření falangy
 sám tvrdil, že celý svět se do tohoto stavu dostane kolem roku 1823
 bohužel nenašel ani pomocí inzerátu během několika let milionáře, který by byl ochotný tento nápad podpořit

Robert Owen (1771 – 1858)
 Owen navrhoval komuny podobné těm Fourierovým – společné vlastnictví a rovnost práv
 pokus o uvedení do praxe mezi lety 1800 – 1829
 v roce 1824 odjel do severní Ameriky a zde založil kolonii Nová Harmonie
 Komunistický experiment trval 4 roky
 vlastnil továrnu ve Skotsku, kde dělníci pracovali pouze 10 hodin denně oproti třeba 14 hodinám
 společenské reformě mu v cestě stálo soukromé vlastnictví, náboženství a forma manželství – všeobecné opovržení, ztráta společenského postavení

- tito tři nepočítali se sociálním převratem ne cestou revoluce, ale cestou přirozenou
byli přesvědčeni, že takováto společnost může vzniknout i v současném uspořádání nezávisle na něm
- pár takovýchto obcí vzniklo v 19. století- předem odsouzeny k zániku, zajímavé experimenty
- utopický socialismus je pokus o novou vědu o společnosti
- utopický socialismus nedovedl ukázat skutečné východisko
- charakteristická víra v rozum, vědu

- poté už následuje konkrétní podoba utopií v podobě komunismu a diktatur → lidé vidí, jak je utopie nereálná a vlastně škodlivá → nástup antiutopií

Jevgenij Zamjatin – My (1921)
- napsal ještě rok před vznikem SSSR, nemohl vydat → až v Anglii později
- postavy jsou pojmenování po písmenu a číslu, které jsou pro ně charakteristické
- milenecký vztah s I
- dostane se s I za zelenou zakázanou stěnu do přírody → to je špatné
- vládnou lidi, ale vlastně vládne Dobroditel → svině
- nakonec všem mimo vládnoucí vrstvě vyříznou kusy mozku, kde jsou emoce, aby si udrželi vládu
- sám D 503 se diví, jak mohli mít lidé dříve systém voleb, v nichž nebylo dopředu jasné, kdo zvítězí
- nyní volby stylem, že Dobroditel bude další vládce, nezvednout ruku pro vládce je špatné → paralela se SSSR

George Orwell – 1984
- všichni jsou stejně oblečení
- vládne Velký bratr, který ve skutečnosti neexistuje
- známá pasáž – strana řekne, že čtyři jsou tři a tak to prostě je
- idea, že můžu svou zemi udržet v
- „odbojáře“, kterého se neustále snaží chytit
klidu a solidaritě pouze ve stavu války
- udržování společného nepřítele (Oceánie proti Eurasii a Estasii)
- newspeak – umělý jazyk, zaváděný lidem pro kontrolu myšlení
- hlavní hrdina Winston – pracuje na ministerstvu pravdy, kde paděláním tiskovin falšují historii
- postupně si začíná uvědomovat zrůdnost diktatury → jeho myšlení je však odhaleno a je týrán v podzemí Ministerstva lásky → po návratu je přeprogramován a vrací se jako oddaný milovník Velkého Bratra, už si nepokládá žádné otázky
- Winston si celou dobu pokládal otázku, co vede stranu k udržování se u moci, když z toho de facto nic nemá
Geroge Orwel – Farma zvířat
- viz KD a spol. z otázek

- z utopie se stává antiutopie tím, že tam přijde někdo, komu se ten současný stav znelíbí
- předtím jsou všichni spokojení, pak po příchodu jednoho začneme vnímat svět jako špatný
Film Geroge Lucase – THX 1138

Vítejte ve světě monstrózního labyrintu, kde jsou všichni obyvatelé ve stereotypních uniformách a odlidštěnou vizáž jím dodává nepřehlédnutelný lesk holohlavých lebek. Hlavní hrdina (Robert Duvall) je jedním z mnoha nádeníků v ohromném lidském mraveništi, jeho "osobnost" je symbolicky zredukována do znaků - THX 1138. Jeden z mnoha, kterého pohltila všeobjímající mašinérie. Film není komedie, ale drama, jinak by možná tvůrce mohl hledat odlehčující paralelu s Chaplinovou Moderní dobou. K procitnutí THX dopomůže základní lidská emoce, láska, a to jak jinak než v duchu revoltující generace mladých tvůrců, THX okusí "zapovězené ovoce" a přijde o panictví. Prozření mu zprostředkuje soulož se spolubydlící LUH 3417. Následně je ale LUH zabita a plod umístěn do zkumavky. THX se snaží utéct, ale je to vůbec možné? Lucas zaujme nejen příběhem, ale hlavně vizuální stylizací do spektra studených barev. Zdi kolem jsou bílé, uniformy rovněž a stejně tak bezbarvý, dokonale hrůzně sterilní, je design pokojů. Lidé v nich žijí jen z donucení, bez vyšší motivace. Možná, že je to další stádium civilizace, kde již neexistuje "velitel," jen komerční náboženství s automatickými zpovědnicemi. "Kup si barbiturát, užij si ho… cítils to? Kup si víc… a víc! Budiž ti odpuštěno, synu."Ray Bradbury – 451 stupňů Fahrenheita
- není to úplně sociální utopie, řeší to budoucnost a zákaz vzdělání
- pálení knih → požárníci

Egon Bondy – Invalidní sourozenci
- příběh je zasazen do daleké budoucnosti, ve společnosti je dobudován socialismus
- čas od času lidstvo zaleze pod zem, aby mohly ve dvou existujících městech proběhnout vzájemné válečné konflikty; generálové rozbombardují protější město, aby se pak mohlo opět vesele znovu vybudovat (neboť musí přece být stále co budovat)
- hlavní postavy jsou A a B (alter ego Bondyho a jeho družky); „invalidní důchodci“ = invalidní, protože nesouhlasí s podobou režimu a nechtějí se podílet na jeho budování
- navštěvují nelegální koncerty, pořádají doma diskuze o politice, současném dění, kultuře, atd.
- mezi invalidy působí řada umělců, intelektuálů a žijí ve vzájemné solidaritě
- život jim znepříjemňují postiženci = policisté, represivní složky; neuvažují, jen jednají dle příkazů shora
- patrnost reálií československé normalizační společnosti
- lidstvo je ohroženo stoupající hladinou oceánů z důvodu znečištění → ekologický apel
- B je jedinou těhotnou ženou; uvažuje, zda má cenu přivést dítě do společnosti, v níž ho nic dobrého nečeká → nakonec si dítě ponechává
- dítě se rodí na půlnoc 24. prosince → datum, které symbolizuje jakousi naději a příslib lepšího světa
- po zatopení pevniny přežívají pouze invalidé na voru

otecfura

Poèet pøíspìvkù : 14
Join date : 16. 04. 10

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru